Lần cuối cùng bạn thực sự thưởng thức một tách cà phê là khi nào? Và ý tôi không phải là nhấm nháp một thứ trong khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng, bị kẹt…